Stáj u Beránků zajišťuje jezdecké škole při Jezdeckém centru Údolí Bakovského potoka z.s. potřebné zázemí.

Poskytuje jezdecké škole prostory a sportoviště a pronajímá provozní koně včetně vybavení.

Cena

700 Kč měsíčně – paušál, cena je včetně DPH + 200 Kč trenérce za výcvikovou hodinu.

Počet výcvikových hodin lze využít dle potřeby a domluvy.